Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rosa zmrzlá
bílá usazenina zmrzlých kapek rosy; nemá krystalickou strukturu. Nesmí se zaměňovat s jíním.
angl: white dew; slov: zmrznutá rosa; něm: gefrorener Tau m; rus: замерзшая роса  1993-a3
podpořila:
spolupracují: