Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlhkost vzduchu absolutní
angl: absolute humidity slov: absolútna vlhkosť vzduchu něm: absolute Feuchte f rus: абсолютная влажность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: