Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlhkost vzduchu absolutní
angl: absolute humidity; slov: absolútna vlhkosť vzduchu; něm: absolute Feuchte f; rus: абсолютная влажность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: