Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

porucha frontální
zastaralé a nepříliš vhodné označení pro libovolnou atmosférickou frontu nebo frontální systém, používané především ve styku meteorologie se širší veřejností.
angl: frontal disturbance slov: frontálna porucha rus: фронтальное возмущение něm: Frontalstörung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: