Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

porucha frontální
zastaralé a nepříliš vhodné označení pro libovolnou atmosférickou frontu nebo frontální systém, používané především ve styku meteorologie se širší veřejností.
angl: frontal disturbance; slov: frontálna porucha; něm: Frontalstörung f; rus: фронтальное возмущение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: