Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

porucha frontální
zastaralé a nepříliš vhodné označení pro libovolnou atmosférickou frontu nebo frontální systém, používané především ve styku meteorologie se širší veřejností.
angl: frontal disturbance slov: frontálna porucha něm: Frontalstörung f rus: фронтальное возмущение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: