Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viditelnost
nevh. označení pro dohlednost.
angl: visibility; slov: viditeľnosť; něm: Sichtweite f; rus: видимость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: