Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

viditelnost
nevhodné označení pro dohlednost.
angl: visibility slov: viditeľnosť něm: Sichtweite f rus: видимость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: