Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

makrometeorologie
část meteorologie pojednávající o met. dějích velkého měřítka. Jedná se o děje charakterizované přítomností atmosférických vírů s vert. osou rotace a s poloměry řádu nejméně stovek km. Viz též mezometeorologie, mikrometeorologie.
angl: macrometeorology slov: makrometeorológia něm: Makrometeorologie f rus: макрометеорология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: