Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

makrometeorologie
část meteorologie pojednávající o met. dějích velkého měřítka. Jedná se o děje charakterizované přítomností vírových pohybů v atmosféře s vert. osou rotace a s poloměry řádu nejméně stovek km. Viz též mezometeorologie, mikrometeorologie.
angl: macrometeorology slov: makrometeorológia rus: макрометеорология něm: Makrometeorologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: