Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podmínky meteorologické pro let za viditelnosti
(VMC, VFR) – met. podmínky stejné nebo lepší než stanovená minima pro dohlednost, vzdálenost od oblaků a od základny oblaků. Viz též let za viditelnosti povrchu Země, minima letištní provozní.
angl: visual meteorological conditions; slov: meteorologické podmienky pre let za viditeľnosti; něm: Wetterbedingungen für Sichtflug f/pl; rus: условия визуального полета  1993-a3
podpořila:
spolupracují: