Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření infračervené
elmag. záření o vlnových délkách 0,7 µm až asi 1 000 µm. Infračervené záření zahrnuje záření dlouhovlnné. Viz též záření Slunce.
angl: infrared radiation slov: infračervené žiarenie něm: infrarote Strahlung f rus: инфракрасная радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: