Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometr ruční
anemometr, který pozorovatel drží při měření v ruce ve výšce asi 2 m nad zemí. Používá se pro operativní měření v terénu, která mají informativní charakter. Nejčastěji se používají přístroje s přímým čtením okamžité rychlosti větru, méně mech. přístroje, které měří prům. rychlost větru za stanovené období expozice (60 až 100 s). Jako čidla se používá zpravidla miskový anemometr. Na profesionálních stanicích ČR se používají při nefunkčnosti automatického měřicího systému.
angl: hand anemometer slov: ručný anemometer něm: Handanemometer n rus: ручнoй анемометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: