Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

balon vyvážený
balon z elastického materiálu, naplněný plynem lehčím než vzduch a vyvážený břemenem tak, aby v určité hladině užitečná stoupací síla balonu byla rovná nule. Používá se k určování horiz., popř. vert. rychlostí větru.
angl: constant-level balloon slov: vyvážený balón něm: Driftballon m rus: трансозонд, трансокеанский зонд, уравновешенный шар-зонд fr: ballon à niveau constant m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: