Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Lifted index
index stability odvozený ze Showalterova indexu a definovaný vztahem
LI=T500-TL,
kde T500 je teplota vzduchuhladině 500 hPa a teplota TL se v různých modifikacích Lifted indexu stanovuje různě, většinou se jedná o teplotu částice vyzdviženou adiabaticky do hladiny 500 hPa z různě definované spodní hladiny.
angl: Lifted index slov: Lifted index rus: индекс LIFT, подьемный индекс  2014
podpořila:
spolupracují: