Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Lifted index
index stability odvozený ze Showalterova indexu a definovaný vztahem
LI=T500-TL,
kde T500 je teplota vzduchuhladině 500 hPa a teplota TL se v různých modifikacích Lifted indexu stanovuje různě, většinou se jedná o teplotu vzduchové částice vyzdviženou adiabaticky do hladiny 500 hPa z různě definované spodní hladiny.
angl: Lifted index; slov: Lifted index; rus: индекс LIFT, подьемный индекс  2014
podpořila:
spolupracují: