Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jas
veličina užívaná ve fotometrii k vyjádření prostorové hustoty světelného toku vysílaného plošným zdrojem. Je definovaná jako měrná svítivost neboli svítivost jednotkové plochy zdroje. Základní jednotkou jasu je kandela na metr čtvereční [1 cd m-2], dříve označovaná jako nit (nt). Obdobou jasu v aktinometrii je zář.
angl: luminance; slov: jas; něm: Leuchtdichte f; fr: luminance f; rus: яркость  2022
podpořila:
spolupracují: