Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient difuze zobecněný
veličina používaná v Suttonově modelu a charakterizující šíření kouřové vlečky kolmo na směr proudění. Rozeznáváme zobecněný koeficient difuze laterální a vertikální, které jsou speciálními případy koeficientu laterální disperze a koeficientu vertikální disperze.
angl: generalized diffusion coefficient slov: zovšeobecnený koeficient difúzie rus: обобщенный коэффициент диффузии něm: verallgemeinerter Diffusionskoeffizient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: