Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima volné atmosféry
nevh. označení pro charakteristiky dlouhodobého režimu proudění vzduchu, teplotního, tlakového a vlhkostního pole v troposféře nad mezní vrstvou a ve stratosféře. Klima volné atmosféry je předmětem studia aeroklimatologie, které se opírá o výsledky aerologických pozorování. Viz též klimatologie volné atmosféry.
angl: climate of free atmosphere slov: klíma voľnej atmosféry něm: Klima der freien Atmosphäre n rus: климат свободной атмосферы  1993-b3
podpořila:
spolupracují: