Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima maritimní
angl: maritime climate slov: maritímna klíma něm: maritimes Klima n, Küstenklima n rus: морской климат  1993-b2
podpořila:
spolupracují: