Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima maritimní
angl: maritime climate; slov: maritímna klíma; něm: maritimes Klima n, Küstenklima n; rus: морской климат  1993-b2
podpořila:
spolupracují: