Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fytoklima
Termín se skládá z řec. φυτόν [fyton] „rostlina“ a slova klima.
angl: phytoclimate; slov: fytoklíma; něm: Phytoklima n; fr: phytoclimat m; rus: климат растений, фитоклимат  1993-a1
podpořila:
spolupracují: