Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fytoklima
Termín se skládá z řec. φυτόν [fyton] „rostlina“ a slova klima.
angl: phytoclimate slov: fytoklíma něm: Phytoklima n fr: phytoclimat m rus: климат растений, фитоклимат  1993-a1
podpořila:
spolupracují: