Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

půda holá
půda nepokrytá vegetací, nechráněná, nestíněná a vystavená vlivům počasí.
angl: bare soil; slov: holá pôda; něm: kahler Boden m; rus: обнаженная почва  1993-a3
podpořila:
spolupracují: