Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mísení
angl: mixing slov: miešanie něm: Mischung f rus: перемешивание, смешивание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: