Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mísení
angl: mixing; slov: miešanie; něm: Mischung f; rus: перемешивание, смешивание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: