Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mísení
angl: mixing slov: miešanie rus: перемешивание, смешивание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: