Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice zemědělsko-meteorologická
dříve používaný termín pro agrometeorologickou stanici.
angl: agricultural meteorological station, agrometeorological station slov: agrometeorologická stanica něm: agrarmeteorologische Station f rus: агрометеорологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: