Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmo frontální
angl: frontal zone; slov: frontálne pásmo; něm: Frontalzone f; rus: фронтальная зона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: