Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmo frontální
angl: frontal zone slov: frontálne pásmo něm: Frontalzone f rus: фронтальная зона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: