Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jazyk sněhový
akumulace sněhu menšího rozsahu v závětří terénní nebo jiné překážky, vytvořená zvířeným sněhem. Tvoří se při sypkém nebo prachovém sněhu a rychlosti větru nad cca 7 m.s–1. Pokud výška akumulace dosáhne cca 25 cm a šířka alespoň 2 m, označujeme ji jako sněhovou závěj. Viz též návěj sněhová.
angl: snowdrift slov: snehový jazyk rus: занос  2014
podpořila:
spolupracují: