Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

osa brázdy nízkého tlaku vzduchu
na synoptické mapě čára uvnitř brázdy nízkého tlaku vzduchu, podél níž dochází ke sbíhavosti proudnic. Jestliže je brázda nízkého tlaku tvořena přibližně rovnoběžnými izobarami, resp. izohypsami, je osa brázdy nízkého tlaku vzduchu zároveň čárou nejnižšího tlaku vzduchu, resp. čárou nejmenšího geopotenciálu na výškových mapách. Jestliže je brázda tvaru V, potom je osa brázdy nízkého tlaku vzduchu spojnicí míst s maximálním cyklonálním zakřivením izobar, resp. izohyps. V mělkých brázdách ve tvaru otevřeného písmene U je často určení osy brázdy nízkého tlaku vzduchu obtížné.
angl: axis of trough, trough line slov: os brázdy nízkeho tlaku vzduchu rus: ось ложбины něm: Trogachse f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: