Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fén orografický
viz fén.
angl: orographic foehn; slov: orografický föhn; něm: orographischer Föhn m; fr: foehn cyclonique m; rus: орографический фён  1993-a3
podpořila:
spolupracují: