Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

větry Krakatoa
vých. větry ve stratosféře nad centrální částí tropického pásma, které se zde vyskytují současně se západními Bersonovými větry, s nimiž se v různých výškách vrstvy od 20 do 35 km periodicky střídají v rámci kvazidvouleté oscilace. Dosahují rychlosti mezi 25 a 50 m.s–1. Byly objeveny díky šíření sopečného prachu po výbuchu sopky Krakatoa v r. 1883.
angl: Krakatoa winds slov: vetry Krakatoa něm: Krakatau-Wind m rus: ветры Кракатау  1993-a3
podpořila:
spolupracují: