Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota vlhká izobarická
angl: isobaric wet-bulb temperature slov: izobarická vlhká teplota rus: температура смоченного термометра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: