Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota vlhká izobarická
angl: isobaric wet-bulb temperature; slov: izobarická vlhká teplota; rus: температура смоченного термометра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: