Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická pozemní základní
pozemní meteorologická stanice, která provádí met. měření a pozorování v přízemní vrstvě atmosféry za použití odpovídajícího tech. vybavení a personálu. Její zprávy se zařazují do mezinárodní výměny met. informací.
angl: principal land station slov: základná pozemná meteorologická stanica rus: главная наземная станция, основная сухопутная станция něm: Hauptlandstation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: