Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima expoziční
slov: expozičná klíma; rus: горный климат  1993-b2
podpořila:
spolupracují: