Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výboj blesku s vůdčím výbojem směřujícím dolů
výboj blesku mezi oblakem a zemí. Je to jediný typ blesku, který bije do země nebo nízkých objektů. Je převážně záporné polarity, může však být i polarity kladné nebo bipolární. Se vzrůstající výškou objektů se začínají objevovat výboje blesku s vůdčím výbojem směřujícím nahoru. Výboje blesku směřující z oblaku do země se v odborné literatuře označují zkratkou CG+ nebo CG (Cloud to Ground) podle své polarity, tj. podle toho, zda přenášejí na zemský povrch kladný nebo záporný el. náboj. Viz též výboj blesku vůdčí.
angl: downward flash; slov: výboj blesku s vodiacim výbojom smerujúcim dole; něm: Erdblitz m; rus: разряд молнии с спускающимся лидером  1993-a2
podpořila:
spolupracují: