Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah Lajchtmanův
vztah vyjadřující změnu rychlosti větru s výškou v závislosti na vert. teplotním gradientu a na velikosti tření vzduchu o zemský povrch. Lajchtmanův vztah lze psát ve tvaru
v1v2= z11nz0 1nz21n z01n,
kde v1 a v2 je rychlost větru v hladině 1 a v hladině 2, z1 a z2 výška hladiny 1 a hladiny 2, n značí koeficient závislý na teplotním zvrstvení ovzduší a z0 parametr drsnosti zemského povrchu. Uvedený vztah, nazvaný podle D. L. Lajchtmana, se používal při studiu přízemní a mezní vrstvy atmosféry.
angl: Lajchtman formula; slov: Lajchtmanov vzťah; něm: Lajchtman-Formel f; rus: формула Лайхтмана  1993-a3
podpořila:
spolupracují: