Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

harmatan
místní název sv. pasátu na pobřeží záp. Afriky a v oblasti Guinejského zálivu, kde vane v období sucha (od listopadu do března) ze Sahary. Harmatan je velmi suchý, s velkým obsahem prachu.
Termín je zřejmě přejat ze západoafrických jazyků Fante a Twi. Vznikl zkomolením slova Aherramantah, které zahrnuje sloveso s významem „vát“ a výraz pro tuk, kterým si místní lidé chrání pokožku.
angl: harmatan, harmattan; slov: harmattan; něm: Harmattan m; fr: harmattan m; rus: харматан  1993-a3
podpořila:
spolupracují: