Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

harmatan
místní název sv. pasátu na pobřeží záp. Afriky a v oblasti Guinejského zálivu, kde vane v období sucha (od listopadu do března) ze Sahary. Harmatan je velmi suchý, s velkým obsahem prachu.
angl: harmatan, harmattan slov: harmattan něm: Harmattan m fr: harmattan m rus: харматан  1993-a3
podpořila:
spolupracují: