Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izotera
čára spojující místa se stejnými prům. teplotami léta. Viz též izochimena.
angl: isoestival, isothere slov: izotera něm: Isothere f rus: изотера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: