Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona severopacifická
slov: severopacifická cyklóna; fr: dépression des Aléoutiennes f; rus: северотихоокеанский циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: