Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie aplikovaná
syn. klimatologie užitá – analýza a syntéza klimatologických údajů pro jejich využití v praxi (v zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, při výstavbě, v dopravě, energetice apod.). Viz též klimatologie lékařská, lesnická, letecká, průmyslová, technická, urbanistická, zemědělská.
angl: applied climatology slov: aplikovaná klimatológia něm: angewandte Klimatologie f rus: прикладная климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: