Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

půda dlouhodobě zmrzlá
syn. permafrost.
angl: pergelisol, permafrost slov: dlhodobo zamrznutá pôda rus: вечная мерзлота  1993-a3
podpořila:
spolupracují: