Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

půda dlouhodobě zmrzlá
syn. permafrost.
angl: pergelisol, permafrost; slov: dlhodobo zamrznutá pôda; něm: Dauerfrostboden m, Permafrostboden m; rus: вечная мерзлота  1993-a3
podpořila:
spolupracují: