Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna
viz též vlny.
angl: wave; slov: vlna; něm: Welle f; rus: волна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: