Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Světová služba počasí
(WWW) – celosvětový met. systém založený v roce 1963, v rámci kterého členské státy Světové meteorologické organizace koordinují zavádění standardních metod měření, telekomunikačních procedur a prezentace pozorovaných a zpracovaných dat. Jeho cílem je zabezpečit pro všechny členské státy WMO dostupnost met. informací nutných pro operativní nebo výzkumné účely. Hlavní složky Světové služby počasí jsou: světový pozorovací systém, světový systém pro zpracování dat a předpovědi a světový telekomunikační systém. Do Světové služby počasí patří také koordinace rádiových frekvencí, správa dat WMO, přístroje a pozorovací metody, tropické cyklony, polární meteorologie a systém opatření pro krizové situace.
angl: World Weather Watch; slov: Svetová služba počasia; něm: Welt-Wetter-Wacht f; rus: Всемирная Служба Погоды - ВСП  1993-a3
podpořila:
spolupracují: