Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice klimatologická
meteorologická stanice, jejímž úkolem je provádět klimatologická pozorování a měření v pevně stanovených termínech, v ČR zpravidla v klimatologických termínech. Data jsou předávána do zpracovatelských center a slouží pro získávání režimových časových a prostorových met. a klimatologických informací. Klimatologické stanice se dělí podle rozsahu a zaměření činnosti na klimatologické stanice základní, doplňkové a srážkoměrné.
angl: climatological station slov: klimatologická stanica rus: климатологическая станция něm: klimatologische Station f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: