Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese rovníková
syn. brázda rovníková, deprese ekvatoriální – mělký pás nízkého tlaku vzduchu mezi subtropickými pásy vysokého tlaku vzduchu obou polokoulí. Oblast rovníkové deprese je charakteristická téměř ideální barotropní atmosférou a vysokými hodnotami absolutní vlhkosti, které mohou i při nepatrné změně vertikální stability atmosféry způsobit výrazné výkyvy počasí. Osu rovníkové deprese tvoří intertropická zóna konvergence, která spolu s ní vykonává sezonní pohyb v meridionálním směru. Viz též cirkulace pasátová, buňka Hadleyova, klima dešťové tropické.
angl: equatorial depression, equatorial trough slov: rovníková depresia něm: äquatoriales Tief n , äquatoriale Tiefdruckrinne f fr: dépression équatoriale f, dépression barique équatoriale f rus: экваториальная депрессия, экваториальная ложбина  1993-a3
podpořila:
spolupracují: