Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota Celsiova
angl: Celsius temperature; slov: Celziova teplota; něm: Temperatur in Grad Celsius f; rus: температура в градусах Цельсия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: