Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota Celsiova
angl: Celsius temperature slov: Celziova teplota něm: Temperatur in Grad Celsius f rus: температура в градусах Цельсия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: