Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ledovec
trvale mohutná hmota pevninského ledu, vzniklá postupným hromaděním sněhu nebo jiných tuhých srážek a jejich přeměnou na firn a posléze na led. Hlavní roli přitom hraje tlak nadložních vrstev a zpětné mrznutí tavné vody.
angl: glacier; slov: ľadovec; něm: Gletscher m; rus: ледник, ледник  2019
podpořila:
spolupracují: