Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické vizuální
pozorování bez met. přístrojů, např. pozorování druhu oblačnosti, bouřek, stavu půdy, určování dohlednosti odhadem.
angl: visual meteorological observation slov: vizuálne meteorologické pozorovanie něm: visuelle meteorologische Beobachtung f rus: визуальное метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: