Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmovitost klimatu
angl: zonality of climate slov: pásmovitosť podnebia něm: Zonalität des Klimas f rus: зональность климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: