Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmovitost klimatu
angl: zonality of climate; slov: pásmovitosť podnebia; něm: Zonalität des Klimas f; rus: зональность климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: