Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmovitost klimatu
angl: zonality of climate slov: pásmovitosť podnebia rus: зональность климата něm: Zonalität des Klimas f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: