Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izogona
obecně čára spojující místa se stejnou hodnotou úhlu.
1. v geofyzice spojnice míst se stejnou magnetickou deklinací;
2. v meteorologii spojnice míst se stejným směrem větru.
angl: isogon slov: izogóna něm: Isogone f rus: изогона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: