Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index aridity
syn. index suchosti – 1. klimatologický index k vyjádření aridity klimatu, v podstatě syn. k termínu index humidity;
2. část Thornthwaiteova indexu vlhkosti, vyjadřující sezonní nedostatek srážek v měsících, kdy je úhrn srážek menší než potenciální výpar.
angl: aridity index slov: index aridity něm: Ariditätsindex m, Ariditätsfaktor m, Trockenheitsindex m rus: индекс аридности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: