Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spad radioaktivní
radioaktivita pevných částic usazených na jednotce vodorovné plochy za jednotku času. Viz též radioaktivita atmosféry, měření radioaktivity atmosféry, oblak radioaktivní.
angl: radioactive fallout slov: rádioaktívny spad něm: radioaktiver Fallout m rus: радиоактивное выпадение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: