Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větroměr
málo užívané čes. označení pro anemometr.
slov: vetromer; něm: Windmesser m, Windmessgerät n; rus: ветромер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: