Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pravidla technická WMO
publikace vydávaná Světovou meteorologickou organizací (WMO), která kodifikuje podmínky, formy a způsoby mezin. spolupráce v meteorologii a hydrologii. Technická pravidla WMO obsahují zásady, postupy a doporučení pro meteorologické a hydrologické služby. První díl této publikace se týká Světové služby počasí (WWW), včetně systému pozorování, zpracování údajů a met. komunikací (část A), dále obsahuje doporučení pro klimatologii, měření chem. komponent atmosféry a pro výukovou, publikační a výzk. činnost (část B), a pro zabezpečení námořní dopravy a zemědělství (část C). Druhý díl je věnován problematice met. služeb letectví a třetí díl se zabývá otázkami hydrologie.
angl: Technical Regulations WMO; slov: technické pravidlá WMO; něm: technische Vorschriften der WMO f; rus: Технический регламент ВМО  1993-a3
podpořila:
spolupracují: