Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

incus
(inc) [inkus] – jedna ze zvláštností oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Vyskytuje se pouze u oblaků druhu cumulonimbus (Cb), jestliže se horní část Cb rozšiřuje do podoby kovadliny, jejíž vzhled je buď hladký, vláknitý, nebo žebrovitý. Viz též capillatus.
Termín byl přejat z lat. incus „kovadlina“.
angl: incus; slov: incus; něm: incus, Amboss m; rus: наковальня  1993-a2
podpořila:
spolupracují: