Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoglacihypsa
čára spojující místa se stejnou nadm. výškou klimatické sněžné čáry, resp. počínajícího zalednění.
slov: izoglacihypsa rus: изогляцигипса něm: Isoglazihypse f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: