Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiosondáž meteorologická komplexní
radiosondážní měření zákl. meteorologických prvků prováděné současně s měřením výškového větru radiotech. prostředky. Je zákl. měřením konaným na radiosondážních stanicích, na jehož podkladě se sestavuje zpráva z pozemní stanice o tlaku, teplotě, vlhkosti a větru ve vyšších hladinách (TEMP, TEMP SHIP).
angl: rawinsonde observation slov: komplexná meteorologická rádiosondáž rus: радиозондовое и радиоветровое наблюдение něm: komplexe meteorologische Radiosondierung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: