Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

adiabata
křivka na termodynamickém diagramu, která vyjadřuje vztah mezi dvěma stavovými proměnnými (zpravidla mezi teplotou a tlakem) při adiabatickém ději. Rozlišujeme suché, vlhké, nenasycené a nasycené adiabaty, popř. pseudoadiabaty.
angl: adiabat, adiabatic, adiabatic line slov: adiabata něm: Adiabate f rus: адиабата fr: adiabatique f, adiabatique f, isoligne adiabatique f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: